Album o Misterium

MISTokładka

W roku 2013 powstał album poświęcony Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. Album zawiera tekst całego Misterium 2013 wraz ze słowami i nutami pieśni, jest ilustrowany dużą liczbą fotografii wykonanych przez Pawła Kulę. Większość zdjęć została wykonana podczas Misterium i w trakcie przygotowań w 2012 roku, część w poprzednich latach – 2010 i 2011. Słowo wstępne napisał x. Wojciech Skóra MIC – kustosz Grobu bł. Ojca Papczyńskiego na Mariankach i jednoczęśnie moderator Bractwa Męki Pańskiej, oraz Jacek Kowalski – autor tekstów i pieśni. Reżyser, Łukasz Głodek, przygotował opis sceny historycznej, która rozpoczyna całe Misterium.

Album ma twardą okładkę, kredowy papier i przepiękne wykonanie.

Zachęcamy do nabycia albumu – na Mariankach w cenie 45 zł.

Można go też zamówić telefonicznie (693 760 347), lub mailem (media@kalwaria-mazowsza.org) – zostanie nadany przesyłką za pobraniem.

(…)

Każde z dotychczasowych trzech Misteriów ma swoją historię — powiedziałbym — zwycięstw, w tle których było jednak niemało zawirowań, w danym momencie — wydawało się — nierozwiązywalnych splotów okoliczności, zdarzeń nieprzewidzianych, wyzwań jakby ponad ludzką miarę. Trzy epizody. W pierwszym roku 2010 chcieliśmy wystawić Misterium na ulicy Kalwaryjskiej, jak to miało miejsce w minionych wiekach, jednak niemożność nagłośnienia takiej trasy nakazała nam zlokalizować je w sercu miasta, co dziś uznajemy za znak Bożej Opatrzności. Tego samego roku tuż przed Misterium z powodu zimna zespół Jacka Kowalskiego nie mógł zestroić instrumentów, a rozwiązanie znaleźliśmy… w nocy przed Niedzielą Palmową. Następnego roku na 4 dni przed Misterium zostaliśmy… bez nagłośnienia. W ciągu doby znalazło się rozwiązanie! W roku 2012 śnieżyca przerwała w sobotę próbę generalną… a w Niedzielę Palmową podczas Misterium wyjrzało nawet słońce!

MISTweronika

Dzisiaj już wiemy, że ludzie tworzą Misterium tylko do pewnego stopnia. Jest nad nami od początku Ręka Pana, niezwykła obecność Ducha Świętego, który prowadzi całe to dzieło poprzez ludzi, którzy Go słuchają i otwierają się na Jego natchnienia. Ale też zupełnie niezależnie od nas, na swoją Boską miarę i sposób. Wierzymy, że to On — Duch Miłości — dawniej natchnął serce bł. Stanisława Papczyńskiego, aby umiłował i adorował Chrystusa ukrzyżowanego, a dziś tą miłością rozpala i nasze serca. (…)

Są widoczne owoce Misterium: pasjonaci, którzy je tworzą, tłum ludzi z bliska i daleka, który w nim uczestniczy, rozgłos o tym wydarzeniu, który wykracza daleko poza Górę Kalwarię, kilkaset tysięcy osób, które obejrzały relację z Misterium. Daleko bardziej jednak cieszymy się owocami niewidocznymi, a ważniejszymi: świadectwami nawróceń, spowiedziami wielkanocnymi pod wpływem przeżycia Misterium, poruszeniem serc, rozpaleniem pobożności pasyjnej. Misterium żyje… Zmieniają się aktorzy, scenografia, pracujemy nad jakością nagłośnienia i widocznością planu, dochodzą nowi współpracownicy. Jedno jest stałe: co roku w Niedzielę Palmową w Godzinie Miłosierdzia w sercu Góry Kalwarii dzieje się Misterium. Kto w nim uczestniczył przekonał się, że nie jest to teatr uliczny, inscenizacja ani koncert. Misterium to wydarzenie wspólnej adoracji Tej Miłości, która z Krzyża udziela nam życia, i to nadobficie! Pragnę więc, aby również ten album stał się naszym wspólnym hołdem czci dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, i Jego Bolesnej Matki.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tworzyli i tworzą nasze Misterium, dziękuję Autorom tego albumu–dokumentu–pamiątki, dziękuję już teraz tym, którzy może od jutra przyłączą się do naszej pasji obudzenia Nowej Jerozolimy.

x. Wojciech Skóra MIC

(fragment wstępu do albumu)

MISTpiłat

  (…)

Misterium w Górze Kalwarii należy do tych odrodzonych. Stare w nim jest miejsce, tradycyjny zwyczaj, stare są elementy tekstów, które w edycji z roku 2010 pochodziły z przedwojennego jeszcze scenariusza. Nowy jest pomysł reżyserski, nowy układ i wybór dialogów, nowe są też pieśni. Od 2011 roku nowy też jest cały rymowany tekst. Ale i tekst Misterium, i pieśni są też w pewnym sensie „stare”. Ponieważ zaś jestem ich autorem, mogę mówić za siebie: oparłem się na tradycyjnych, polskich motywach muzycznych, a teksty napisałem wprawdzie samodzielnie, ale mając w pamięci te, które śpiewamy na Gorzkich Żalach i podczas całego Wielkiego Postu, i które znamy z biblijnych przekładów księdza Jakuba Wujka. Nie są ich kalką, kopią — starają się tylko zachować pewną rządzącą nimi zasadę.

Czy udało mi się — nie wiem. Ale wiem, że samo Misterium musi się udać. Bo to nie jest przedstawienie, które może mieć klapę. Misterium to nie teatr. Ono zasadza się na udziale w pewnej intencji. Toteż niezależnie od tego, jak ocenimy jego organizację — będzie sukcesem, jeśli wszyscy potraktujemy je jako uobecnienie Tamtego Czasu — Narodzin Kościoła…

Jacek Kowalski

(autor tekstów i pieśni Misterium)

Niegdyś Misterium trwało trzy dni — obchodzono całe Triduum Paschalne (…)

Przed Ratuszem Piłata odbywała się najbardziej oryginalna scena, nieznana w innych polskich inscenizacjach misteryjnych: pachołek miejski odczytywał Dekret Piłata skazujący Jezusa na śmierć, a następnie dokument ów wpisywano do ksiąg miejskich. Dekret miał formę miejskiego aktu sądowego, a wpisanie do ksiąg nadawało mu urzędowe znaczenie. Do naszych czasów zachował się tylko jeden odpis takiego dokumentu, z 1761 roku (…)

Dziś wracamy do tradycji związanej z Dekretem Piłata. Wyrok na Jezusa odczytywany jest na początku
Misterium. Dzieje się to w obecności przedstawicieli władz miejskich Góry Kalwarii, którzy wcielają się w postaci rajców Nowej Jerozolimy. Następnie dokument wręczany jest rzymskiemu namiestnikowi — Piłatowi. W ten sposób kończy się scena historyczna i rozpoczyna właściwe Misterium.

Łukasz Głodek

(ze wstępu historycznego)

zkrzyzem

Możliwość komentowania została wyłączona.