Bliżej Nowej Jerozolimy

DO MISTERIUM POZOSTAŁO:

00Dni
00Godzin
00Minut
00Sekund

MISTERIUM AD 2024 – TRANSMISJA NA ŻYWO

MISTERIUM AD 2024 czas zacząć !!!

23.03.2024 – sobota – godz. 15 – Rynek Miejski – Góra Kalwaria

Zapraszamy  wszystkich uczestników i nowych chętnych do włączenia się w organizację Misterium Męki Pańskiej AD 2024.

Misterium jest dziedzictwem społeczności Góry Kalwarii, dlatego potrzebujemy Waszego zaangażowania do utrzymania tej pięknej tradycji, która, notabene, w tym roku została wyróżniona przez Instytut Dziedzictwa Narodowego wpisem do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Spotkanie odbędzie się w sali kinowej na Mariankach w niedzielę, 19 listopada o godzinie 18.

ZAPRASZAMY !!!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!!!

Za nami X Jubileuszowe Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii! Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wydarzenia, jak także tym, którzy na nie przybyli, aby wspólnie przeżywać i rozpamiętywać Zbawczą Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa!

Już wkrótce na naszym kanale YouTube będzie dostępny zmontowany film z Misterium. W oczekiwaniu na jego premierę polecamy galerię zdjęć, które można obejrzeć na stronie Gościa Niedzielnego:

https://warszawa.gosc.pl/doc/8167009.Misterium-Meki-Panskiej-w-Gorze-Kalwarii

Piękną relację można także zobaczyć na stronie urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria:

https://gorakalwaria.pl/galeria/2136

Niesamowite fotografie ujrzymy również na stronie pana Kamila Korbika:

https://kamilkorbik.pl/2023/04/01/x-misterium-meki-panskiej-w-gorze-kalwarii/

a także na stronie:

https://www.eastnews.pl/zdjecia/temat/01449924/misterium-meki-panskiej-w-gorze-kalwarii

TRANSMISJA ONLINE

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ AD 2023

NA KANALE YOUTUBE

X JUBILEUSZOWE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

W GÓRZE KALWARII

01.04.2023

GODZ. 15:00 RYNEK MIEJSKI

Gorąco pragniemy zaprosić wszystkich na 10-te Jubileuszowe Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii, które odbędzie się w sobotę 01.04.2023 r. na Rynku Miejskim. Będą to największe i jedyne takie rekolekcje na Mazowszu prowadzone cyklicznie od 2010 r. przez Bractwo Misterium Męki Pańskiej. To niezwykłe wydarzenie wprowadzi nas w przeddzień Niedzieli Palmowej w dynamiczny sposób w przeżywanie Paschy i Misterium Wielkiego Tygodnia. Przeżyjmy to wspólnie!

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Łk (24, 13 – 32)

Mamy przed oczyma bardzo wyraźny obraz: dwaj przygnębieni i rozczarowani osobą Jezusa uczniowie opuszczają wspólnotę w Jerozolimie; wracają do swego domu, porzucają swoje powołanie i obowiązki. Myślą sobie zapewne: wszystko skończone; nie będziemy przecież opowiadać ludziom o Jezusie, który tak haniebnie zakończył życie! W drodze nie pozostają jednak sami. Chrystus towarzyszy im w drodze, pozostaje między nimi, pozwala im, aby wypowiedzieli swoje cierpienia, otwiera im oczy i serca na rozumienie Pisma, przygotowuje ich, aby mogli Go rozpoznać przy łamaniu chleba. W ten sposób w uczniach na nowo rodzi się wiara, radość, pragnienie życia. Uczniowie stają się zdolni do dawania świadectwa o Zmartwychwstałym. Ale nie tylko ci dwaj! Także pozostali uczniowie, także chrześcijanie wszystkich wieków zostali przez Chrystusa „przebudzeni”. Wydarzenie z drogi do Emaus może się nieustannie powtarzać, w każdym czasie i w każdym miejscu. Podobnie jak niegdyś uczniowie z Emaus, tak i dziś Kościół może przeżywać kryzys, może upadać, a nawet w niektórych miejscach nawet zamierać. Jednak dzięki obecności Zmartwychwstałego wciąż na nowo się odradza. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam wiele ważnych rzeczywistości, które nigdy nie mogą być zaniedbane: wspólnotowe słuchanie Słowa Bożego (Jezus wykłada uczniom Pisma), trwanie na modlitwie (wielu uczniów pozostaje w Jerozolimie), sprawowanie Eucharystii (uczniowie rozpoznają Jezusa przy łamaniu chleba) i świadectwo wiary (uczniowie wracają do Jerozolimy, by głosić Zmartwychwstałego). To jest podstawowa Ewangelia dla każdego nowego początku.
Patrzymy dziś także na własne życie. Czy nie jest ono podobne do życia uczniów z Emaus? Wszelkie kryzysy, zwątpienia, poczucia bezsensu, które nawiedzają nasze serca są dowodem na to, że tak właśnie jest. Dlatego potrzeba nam wiary, wiary w to, że Zmartwychwstały stoi pośród nas. On chce wysłuchać naszych skarg i żalów, które wylewamy w modlitwie. On chce nam, na przykładzie swego życia, pokazać, że także cierpienie ma swój sens, wielki zbawczy sens. Ono bowiem prowadzi do bram nieba. Niechaj więc tegoroczne święta Zmartwychwstania Pańskiego umacniają nas w wierze, nadziei i miłości, a Chrystus Zmartwychwstały prowadzi nas przez pustynię pandemii ku zbawieniu!

Już teraz zapraszamy do obejrzenie ostatniego filmiku z cyklu naszych Kalwaryjnych Inscenizacji Filmowych  o tym jak Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się uczniom zdążającym do Emaus. Poniżej link do naszego kanału YouTube:

W DRODZE DO EMAUS

Niedziela Palmowa (Mk 11, 1 – 10)

Jezus posyła dwóch uczniów po osiołka, aby wjechać na nim do Jerozolimy. Ci wykonują polecenie Jezusa i przyprowadzają mu młodego osiołka, na którym zasiada On po zarzuceniu na niego szat. Osiodłanie osiołka można porównać z zasiadaniem króla na tronie. W czasach biblijnych osioł, w przeciwieństwie do konia, był symbolem pokoju. Król przybywający na ośle zwiastował pokój, natomiast ten na koniu – wojnę. Również sposób przygotowania zwierzęcia dla Jezusa wskazuję na Jego królewską godność. Rzucanie przez tłum na drogę płaszczy oraz gałązek odzwierciedlało starotestamentową tradycję witania króla. Jest to również gest hołdu oraz czci wobec króla. Osoby, które towarzyszyły Jezusowi podczas Jego wjazdu do Jerozolimy witały Go słowami “Hosanna…!” Był to okrzyk uwielbienia i radości, który świadczył o potwierdzeniu przez lud mesjańskiej godności Chrystusa, który jawił im się jako Posłaniec Boży przynoszący zbawienie. Pojawienie się Jezusa było dla zgromadzonych tłumów pełne nadziei oraz radości.

Dzisiejsza Ewangelia przekazuje nam, iż Jezus Chrystus jest zwiastowanym przez wielu proroków Mesjaszem, Królem. Ale nie jest to władca zasiadający na tronie w pałacu ani władca polityczny, a Sługa Boży, który przybył do Jerozolimy, aby oddać swoje życie za zbawienie świata. Jezus, który uroczyście wkroczył do Jerozolimy w atmosferze radości, chce tak samo wkroczyć do naszych serc!

Już teraz zapraszamy do obejrzenie szóstego filmiku z cyklu naszych Kalwaryjnych Inscenizacji Wielkopostnych  o uroczystym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Poniżej link do naszego kanału YouTube:

WJAZD CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY

V Niedziela Wielkiego Postu (J 12,20-33)

Nie tylko Grekom, ale także każdemu z nas, jeśli tylko chcemy ujrzeć Jezusa, On sam odpowiada w dzisiejszej Ewangelii: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy”. Kiedy człowiek poszukuje sensacji, pragnie ujrzeć nadzwyczajne zjawiska, niezwykłe osoby, uczestniczyć w niepowtarzalnych wydarzeniach, wtedy Bóg odpowiada mu na swój własny sposób. Jezus zaś daleki jest od chęci zaspokojenia ludzkiej ciekawości. Pragnienie, aby zobaczyć Jezusa, jak jakąś „ciekawostkę” nie ma najmniejszego sensu. Dlatego Jezus odmawia znaków tym, którzy się ich domagają, „aby w Niego uwierzyć”. On wszystkim ciekawskim proponuje uwielbienie podobne do swojego: „Tam, gdzie ja jestem, będzie i mój sługa.” Tym miejscem szczególnym, gdzie jest Chrystus, ziemią, w której obumiera i nienawiścią własnego życia, jest krzyż. To jest decydujący moment uwielbienia Ojca. Syn, który całkowicie pokłada w Nim zaufanie, Który nie broni się przed darem z siebie, nie oczekując niczego w zamian. Ale oglądanie prawdziwego oblicza Jezusa nie dokonuje się w kontemplacji krzyża, ale z wysokości krzyża. To wówczas, kiedy pozwalamy na obumieranie, kiedy życie wieczne zastępuje nam codzienne życie, kiedy akceptujemy krzyż, jesteśmy z Jezusem uwielbionym, a Ojciec obdarowuje nas swoją czcią. 

Już teraz zapraszamy do obejrzenie piątego filmiku z cyklu naszych Kalwaryjnych Inscenizacji Wielkopostnych  o godzinie Syna Człowieczego. Poniżej link do naszego kanału YouTube:

GODZINA SYNA CZŁOWIECZEGO

IV Niedziela Wielkiego Postu (J 3,14-21)

W dzisiejszej Ewangelii śledzimy Nikodema, ważną postać przynależną do kręgów rządzących życiem religijnym i politycznym Izraela, który przybywa nocą do Jezusa, aby wysłuchać Jego nauk i zadać mu ważne pytania. W trakcie rozmowy problemem Nikodema okazuje się zbytnia koncentracja umysłowa na rzeczywistości materialnej, a nie na duchowym dziedzictwie Izraela. Mimo tej trudności ze strony Nikodema Jezus objawia w pełni swoją tajemnicę: swoją relację do Ojca i rolę Ducha w dziele zbawienia. W pewnym momencie  Jezus objawia Nikodemowi wielką miłość Ojca, z której wynika Jego posłanie i działanie. Trzeba na nie odpowiedzieć wiarą, która umożliwia przyjęcie zbawienia. Jest ona powiązana z moralnym życiem człowieka, które – jeśli jest otwarte na dobro – zbliża do Chrystusa będącego światłem.

Już teraz zapraszamy do obejrzenie czwartego filmiku z cyklu naszych Kalwaryjnych Inscenizacji Wielkopostnych  o spotkaniu Nikodema z Jezusem. Poniżej link do naszego kanału YouTube:

ROZMOWA NIKODEMA Z JEZUSEM

III Niedziela Wielkiego Postu (J 2, 13-25)

Jezus w świątyni jerozolimskiej chce przebywać w tym, co należy do Ojca. Ale to święte miejsce stało się placem targowym, pełnym małych, gorączkowo prowadzonych interesów. Bóg dla wielu stał się dodatkiem do życia, czasem bardzo wygodnym dla pomnażania doraźnych zysków. Jeśli świętość przestanie być święta, jeśli Dekalog straci znaczenie – człowiek zagubi poczucie nadprzyrodzonego celu swego życia, przylgnie do ziemi i utraci swoją godność. Potrzebujemy oczyszczenia świątyni naszego serca; potrzebujemy Chrystusa, który jest mocą i mądrością Bożą.

Już teraz zapraszamy do obejrzenie trzeciego filmiku z cyklu naszych Kalwaryjnych Inscenizacji Wielkopostnych  o przepędzeniu kupców ze świątyni. Poniżej link do naszego kanału YouTube:

JEZUS PRZEPĘDZA KUPCÓW ZE ŚWIĄTYNI

II Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)

Papież Paweł VI, który w 1964 r. odwiedził górę Tabor, którą od I w. tradycja chrześcijańska uznaje za miejsce cudu Przemienienia, powiedział: „Przemienienie Pańskie rzuca mocne światło na nasze codzienne życie i kieruje nasze myśli ku nieśmiertelnemu przeznaczeniu, którego zapowiedź kryje się w tym wydarzeniu”. O jakie „mocne światło na nasze codzienne życie” może chodzić? Po pierwsze o światło umacniające. Góra Tabor to dla uczniów Pana Jezusa chwila chwały i radości. Ale jak wiemy, nie trwała ona długo. Przemienienie ma miejsce między dwoma zapowiedziami przez Jezusa swojej męki i śmierci. Wydarzenie to miało zatem umocnić apostołów na to, co miało już niedługo nastąpić – na dramat Wielkiego Piątku. Dlatego na górę Tabor możemy popatrzeć w perspektywie dwóch innych gór: Oliwnej, u podnóża której Jezus stoczył duchową walkę, oraz Golgoty, na której oddał za nas swoje życie. Św. Marek na określenie wzięcia ze sobą Piotra, Jakuba i Jana na Tabor i do Getsemani używa tego samego terminu (gr. paralambanei – „bierze ich ze sobą”). Ci sami trzej apostołowie, świadkowie chwały Chrystusa i Jego bóstwa na Taborze, teraz uczestniczą w dramacie cierpienia Mistrza, stając się świadkami Jego człowieczeństwa w Getsemani. Benedykt XVI napisał, że trwoga konania Jezusa na Górze Oliwnej jest przeciwieństwem Przemienienia. Wydarzenie z Taboru miało zatem umocnić na czas próby. I to dzieje się też w naszym życiu. Doświadczamy, że radość przeplata się ze smutkiem, momenty chwały z dramatem trudnych doświadczeń. Mamy swoje góry Tabor, kiedy wszystko idzie tak pięknie, że serce woła: chwilo trwaj!, gdy chce się – jak Piotr – postawić namiot (dom) i nie schodzić z góry. Ale mamy też swoje Góry Oliwne i Kalwarie – trudne momenty, próby, kiedy trzeba umierać w sobie, rezygnować ze swoich planów, zmierzyć się z przeciwnościami, słowem nieść swój krzyż.

Już teraz zapraszamy do obejrzenie drugiego filmiku z cyklu naszych Kalwaryjnych Inscenizacji Wielkopostnych  o Przemienieniu Pańskim. Poniżej link do naszego kanału YouTube:

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

I Niedziela Wielkiego Postu (Mk 1, 12-15)

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – to główne przesłanie, jakie dziś mówi do nas Chrystus. Wejdźmy zatem w tym Wielkim Poście na drogę nawrócenia! A nawrócenie rozpoczyna się od rozpoznania swoich wad i grzechów. I te już każdy z nas musi rozeznać osobiście w swoim życiu. Musimy przyjrzeć się, jakie obszary naszego ducha potrzebują tego, aby dokonała się w nich przemiana na lepsze. Może jakieś szczególne umartwienie w takiej czy innej dziedzinie naszego życia pozwoli nam odbudować przymierze z Bogiem. Jakkolwiek by było, pole do działania jest wielkie i wysiłek nawrócenia może wiele zmienić na lepsze. Najważniejsze jest to, abyśmy Jezusowe wezwanie do nawrócenia potraktowali poważnie. Bo tylko wtedy pociągniemy innych na drogę nawrócenia, kiedy sami najpierw tą drogą pójdziemy.  Przykład własnego życia jest najlepszym świadectwem tego, że wcielamy w praktyce Ewangelię Jezusa!

Niechaj na początku Wielkiego Postu pomocnym w jego przeżywaniu będzie pierwszy filmik z naszej serii Kalwaryjnych Inscenizacji Wielkopostnych. Poniżej link do naszego kanału. Zapraszamy do oglądania!

JEZUS KUSZONY NA PUSTYNI

Kalwaryjne Inscenizacje Wielkopostne

Już dziś zapraszamy wszystkich na wyjątkowe Misterium w Górze Kalwarii. Wyjątkowe, bo ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, Misterium nie odbędzie się tak jak dotychczas na Rynku naszego miasta. W tym roku postanowiliśmy więc trafić do Was poprzez internet. Naszą propozycją na głębokie przygotowanie do Triduum Paschalnego będą zrealizowane przy współpracy z Ośrodkiem Kultury w Górze Kalwarii Kalwaryjne Inscenizacje Filmowe.

W każdą niedzielę Wielkiego Postu na naszej stronie i naszym kanale     KALWARIA MAZOWSZA   będą zamieszczane filmy nawiązujące do tegorocznych wielkopostnych Ewangelii. Mamy nadzieję, że pomogą one w duchowym przygotowaniu do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zapraszamy do oglądania!

Niech pasja tworzenia Pasji udzieli się i Wam!

 

 

X Misterium Męki Pańskiej jednak się odbędzie!

„Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia – martwą literą, Kościół – tylko organizacją, władza – panowaniem, a postępowanie po chrześcijańsku jest moralnością niewolników”. Autor powyższych słów – metropolita Ignatios z Syrii doskonale ujął w ich treści rolę i znaczenie Ducha Świętego dla całego Kościoła, jak i dla każdego z tworzących Go wierzących. Faktem jest również, że działanie Ducha Świętego przejawia się przez posłuszne Jego asystencji życie i posługę wielu ludzi, mężów Bożych.

Wielu takich właśnie Bożych mężów można spotkać zaangażowanych już od wielu lat w przygotowanie Misterium Męki Pańskiej na ulicach Nowej Jerozolimy – dzisiejszej Góry Kalwarii. Tegoroczne przeżywanie najważniejszych Misteriów naszej wiary Dobry Bóg poprzedza szczególnego rodzaju Rekolekcjami, dlatego też i tegoroczne Misterium dane jest nam wszystkim czcicielom Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego przeżywać w zupełnie inny sposób. Jaki?

To zależy już od każdego z nas, od otwartości na Słowo, które jak mówi prorok naszych czasów Ojciec Święty Franciszek „zawiera w sobie potencjał którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć” (Evangelii gaudium, 22). W trakcie całego Wielkiego Postu w kontekście wielu słów, emocji, deklaracji, i mniej lub bardziej ludzkich batalii związanych z panującą pandemią, Słowo Boże dokładnie każdego dnia precyzyjnie komentuje nam fakty historii, którą przecież jako ludzie wiary chcemy czytać w kluczu historii naszego zbawienia. Dobry Bóg nie wycofał się z tej historii i nieustannie nas przeprowadza jak pielgrzymów do doświadczenia Paschy!

To niesamowite, gdy zdamy sobie sprawę, że w swoim pokornym doświadczeniu już Kościół Starożytny przetłumaczył właśnie słowo „pascha” jako PRZEJŚCIE, wyrażając w ten sposób drogę Jezusa przez terytorium śmierci do nowego życia w zmartwychwstaniu. Tym samym widzimy, że tegoroczna Pascha staje się dla nas jak dla Izraelitów, narodu bez ojczyzny, narodu w drodze, ŚWIĘTEM PIELGRZYMÓW – jesteśmy gośćmi na ziemi, już tutaj nasza perspektywa sięga rzeczywistości spoza nas!  Tym samym również w kontekście tego, co dziś dotyka cały świat, widzimy, że stajemy się wolni od nieograniczonej żądzy posiadania, brutalnej rywalizacji o pusty prestiż, czy suplementy szczęścia. Co prawda niektóre z nich można jeszcze kupić w tym czy innym sklepie, ale już w rękawiczkach, które włożone na dłonie, próbują jeszcze sycić ich chciwość, ale nie sycą już oka sąsiada (ograniczenia ilości osób), ani tym bardziej zgłodniałego zupełnie czego innego serca.

Globalne rekolekcje, które przeżywamy stają się więc nie tylko kresem pewnych ludzkich powierzchowności, także w dziedzinie niewłaściwego przeżywania naszej wiary, ale także kresem kultu każdego rodzaju złotego cielca (Wj 32,7-14), który miał bronić naszego bezpiecznego status quo. Nagle możemy aż do bólu odkryć, że nasze życie nie zależy od mniemania o sobie, interesownych opinii innych, kokieterii reklamy, stanu konta, pracy, atrakcyjnych wrażeń religijnych, czy mniej lub bardziej popularnych Youtubowych recept na spełnione życie. Nasz Pan Jezus Chrystus po spożyciu Paschy wstał i wyszedł, przekroczył granicę prawa, przekraczając potok Cedron, granicę miasta, bo przecież w noc Paschy nie wolno było opuszczać Jerozolimy. Także w zbliżający się Wielki Czwartek Jezus nie obawiając się chaosu, wyjdzie, by dotrzeć do samej jego głębi, do śmierci, by nas z niej wydobyć.

Rzeczywiście stawiając z wiarą kolejne kroki na drodze paschalnej przez którą Pan nas przeprowadza, zaproszeni jesteśmy, by stanowczo, łagodnie i bez lęku docenić także wszelkie Dobro, które stało się naszym udziałem, a przez nas i wielu innych.

Dobry Bóg, który przekracza nasze schematy, niszczy dystans między naszym „ja” wyidealizowanym, a prawdziwym, pozwala nam już teraz smakować głębi celebracji wielkanocnych, kiedy przemijalność zostaje włączona w nieprzemijalne. Dlatego w tych szczególnych okolicznościach jako duchowy opiekun Bractwa Misterium Męki Pańskiej pragnę podziękować wszystkim bez wyjątku pasjonatom wiary za to, że angażując się w piękny, ale i twórczo pracowity proces powstawania Misterium na ulicach Góry Kalwarii nie tylko chcą karmić się ofiarą Baranka paschalnego, ale również sami ofiarują siebie, dając przez to życie innym. Tych natomiast innych, a więc wszystkich czcicieli św. ojca Stanisława, przyjaciół Bractwa i tysiące pielgrzymów przybywających rokrocznie na Misterium Męki Pańskiej, pragnę natomiast zachęcić do rozeznawania Woli Pana i już teraz dzielenia się z nami jego owocami w przededniu przygotowań do X Jubileuszowego Misterium Męki Pańskiej roku Pańskiego 2021.

Ks. Łukasz Mazurek MIC
Moderator Bractwa Misterium Męki Pańskiej

P.S. Owocem pracy pasjonatów wiary nad Misterium są również nagrane już w ramach wydania przewidywanej płyty, pieśni z naszego Misterium Męki Pańskiej, które będziemy w Wielkim Tygodniu dla Was publikowali…

X Misterium Męki Pańskiej 2020 – odwołane

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi przez stosowne organy państwa Bractwo Misterium Męki Pańskiej informuje o odwołaniu tegorocznego Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii, które miało się odbyć na Rynku Miasta 4 kwietnia 2020 roku. 

Wraz z wszystkimi osobami na wielu płaszczyznach zaangażowanymi w przygotowanie tego dzieła ufamy, iż już podjęte prace organizacyjne i koncepcyjne będą mogły w przyszłości służyć wszystkim, którym nieobojętne jest Misterium, pasyjna tradycja Góry Kalwarii oraz osoba naszego świętego patrona ojca Stanisława Papczyńskiego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do oglądania poprzednich edycji Misterium na naszej stornie http://kalwaria-mazowsza.org/?page_id=314.

Planowane spotkanie i dzień skupienia na niedzielę 29 marca oraz plenerowa Droga Krzyżowa w piątek 3 kwietnia ze względów bezpieczeństwa nie odbędą się. Prosimy o śledzenie bieżących informacji na naszych portalach internetowych.

Przeżyjmy to wspólnie!

Zapraszamy na X Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii, które odbędzie się 4 kwietnia 2020 roku o godz. 19:30 na Rynku w Górze Kalwarii.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć dzieło Misterium, w które zaangażowanych jest ponad 100 wolontariuszy prosimy o wpłaty na konto Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii.

Bractwo Misterium Męki Pańskiej, ul. O. St. Papczyńskiego 6, 05-530 Góra Kalwaria, NIP 123-12-42-703
nr konta: 05 8003 0003 2001 0000 3261 0001
tytułem: „Darowizna na cele statutowe Bractwa Misterium Męki Pańskiej”

Bóg zapłać!

4 kwietnia 2020, 19:30
X Jubileuszowe Misterium Męki Pańskiej


Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe jubileuszowe Misterium na Rynku w Górze Kalwarii! Zapraszamy zarówno pielgrzymów indywidualnych, rodziny oraz grupy zorganizowane z parafii i wspólnot.

TVP 1 w Sanktuarium

Dzisiejszego poranka ekipa Telewizji Polskiej spotkała się na terenie Sanktuarium św. ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach z twórcami Misterium Męki Pańskiej. W najbliższą niedzielę 31 marca br. w programie „Między Ziemią a Niebem” w TVP 1 po modlitwie Anioł Pański wyemitowane będzie zaproszenie na Misterium mające odbyć się 13 kwietnia o godz. 15:00 na Rynku Miejskim w Górze Kalwarii.

Ks. Łukasz Mazurek MIC – opiekun i moderator Bractwa, Łukasz Głodek – reżyser i scenarzysta Misterium, Jakub Rącz – odtwórca roli Chrystusa, Paulina Stawczyk – misteryjny Anioł, Wojciech Kochański – odgrywający rolę Szymona Cyrenejczyka oraz Stanisław Kochański – projektant i twórca scenografii, opowiadali dlaczego warto w sobotę przed Niedzielą Palmową przyjechać do Góry Kalwarii. Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej organizowane na ulicach Góry Kalwarii – Nowej Jerozolimy od 2010 roku przez Bractwo Misterium Męki Pańskiej, oprócz Radia Warszawa i Gościa Niedzielnego, objęte zostało patronatem przez TVP 1.

Zapraszamy serdecznie nie tylko do oglądania tego programu, lecz również do przeżycia Misterium wraz z mieszkańcami Góry Kalwarii i przybywającymi tu pielgrzymami. Przybywający na Misterium mogą przed jego rozpoczęciem uczestniczyć we Mszy świętej w Sanktuarium św. ojca Stanisława na Mariankach o godz. 12:00.

Duchowe przygotowania – cotygodniowa medytacja Słowa Bożego III

Członkowie Bractwa Misterium Męki Pańskiej zapraszają wszystkich do duchowego przygotowania do Misterium oraz Paschy poprzez medytację Słowa Bożego. Począwszy od pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, aż do 13 kwietnia, kiedy to odbędzie się tegoroczne Misterium Męki Pańskiej, co tydzień na stronach kalwaria-mazowsza.org oraz papczynski.pl będzie można przeczytać rozważania do Słowa na poszczególne niedziele Wielkiego Postu. Rozważania są przygotowywane przez członków Bractwa, scenarzystów, aktorów, oraz współpracowników tego dzieła.

Poniżej prezentujemy trzecie rozważanie przygotowane przez Halinę Świrską.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU / Łk 13, 1-9

Bóg ukazuje się Mojżeszowi w płonącym krzewie. Zapowiada wyzwolenie Izraela i objawia swoje imię. Wiemy, że Mojżesz wypełni zadanie, które postawił przed nim Bóg. My, ochrzczeni, tyle już słyszeliśmy o Bogu, ale czy zmienia to nasze życie? Czy nie jesteśmy jak drzewo figowe z dzisiejszej Ewangelii, drzewo, które nie wydaje owocu? Czy nie czujemy się zupełnie niezdatni, niepotrzebni, nieudolni? Bezowocni, mimo podejmowanych postanowień i starań. A jednak Bóg, jak cierpliwy ogrodnik, wciąż na nowo daje nam czas. Daje nam go tyle, ile będzie trzeba, byśmy uwierzyli, że nie ma bezwartościowego życia ani nieważnego człowieka. A kiedy to wreszcie odkryjemy, możemy być zaskoczeni obfitością owoców.

Duchowe przygotowania – cotygodniowa medytacja Słowa Bożego II

Członkowie Bractwa Misterium Męki Pańskiej zapraszają wszystkich do duchowego przygotowania do Misterium oraz Paschy poprzez medytację Słowa Bożego. Począwszy od pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, aż do 13 kwietnia, kiedy to odbędzie się tegoroczne Misterium Męki Pańskiej, co tydzień na stronach kalwaria-mazowsza.org oraz papczynski.pl będzie można przeczytać rozważania do Słowa na poszczególne niedziele Wielkiego Postu.

Rozważania są przygotowywane przez członków Bractwa, scenarzystów, aktorów, oraz współpracowników tego dzieła.

Poniżej prezentujemy drugie rozważanie przygotowane przez ks. Łukasza Mazurek MIC – moderatora i opiekuna duchowego Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU / ŁK 9, 28b-36

Możemy opierać swoje życie na różnych fundamentach, przesłankach czy wizjach. Jedni posiłkują się intelektem, inni znajomościami, a jeszcze inni źle rozumianą tradycją, w myśl której trzeba robić tylko to, co dotychczas, bo przecież zawsze się tak robiło, a po co wychylać się z szeregu i wymagać od siebie więcej… Tymczasem jeśli chcemy podejmować dobre, Boże decyzje w naszym życiu, jedynym prawdziwym ich fundament może być tylko Słowo Boga, które nigdy nie przeminie, w przeciwieństwie do wszystkich innych rzeczywistości, łącznie z niebem i ziemią.

Tylko ten, kto słucha i słyszy Słowo Boże jest w stanie zakwestionować siebie i swe dotychczasowe życie, zmieniając obrany kierunek na prawdziwie ewangeliczny. Usłyszeć Słowo to nie lękać się dla Niego w codziennej wytrwałej modlitwie pozornego „tracenia” czasu, by już teraz zyskiwać inny, Boży właściwy moment, chwilę łaski – Kairos. Towarzysząc dzisiaj Jezusowi w drodze na górę, na modlitwę nie lękajmy się bóstwa Jego Oblicza i jasności Jego odzienia!

Mocą Słowa, które słyszymy możemy czynić rzeczy, których normalnie byśmy nawet w myślach nie podjęli. Stąd właśnie męstwo męczenników, odwaga proroków, prostota misjonarzy i wiarygodność każdego z nas, chrześcijan XXI wieku, którzy bardziej niż sobie, ufają Słowu Boga i potrafią w Jego świetle odczytywać, interpretować wydarzenia historii zbawienia.

  1. Czy w Słowie Bożym upatruje fundament swojego życia? Czy potrafię w Jego świetle patrzeć na fakty, które tworzą historię mojego zbawienia, tu i teraz?
  2. Jakie słowo Jezusa najbardziej dotyka mojego serca? Czy idę za tym Słowem?
  3. Czy w ciągu każdego dnia mam odpowiednią przestrzeń czasu i miejsca na swoją osobistą modlitwę?

  

Duchowe przygotowania – cotygodniowa medytacja Słowa Bożego I

Członkowie Bractwa Misterium Męki Pańskiej zapraszają wszystkich do duchowego przygotowania do Misterium oraz Paschy poprzez medytację Słowa Bożego. Począwszy od pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, aż do 13 kwietnia, kiedy to odbędzie się tegoroczne Misterium Męki Pańskiej, co tydzień na stronach kalwaria-mazowsza.org oraz papczynski.pl będzie można przeczytać rozważania do Słowa na poszczególne niedziele Wielkiego PostuRozważania są przygotowywane przez członków Bractwa, scenarzystów, aktorów, oraz współpracowników tego dzieła.

Poniżej prezentujemy pierwsze rozważanie przygotowane przez Łukasza Głodka – scenarzystę i reżysera Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU / ŁK 4, 1-13

W dzisiejszej Ewangelii mamy przedstawione trzy pokusy – pokusę głodu, pokusę wystawiania Pana Boga na próbę i wreszcie pokusę władzy. Zawsze wydawało mi się, że najtrudniej zwalczać te dwie ostatnie. Postanowić sobie nie jeść łakoci czy wędlin – to „bułka z masłem”, dam radę. Zawalczyć o jakieś wyższe, duchowe rzeczy, to wydawało się szczytnym celem, a „głodowanie” można wpisać na listę postanowień wielkopostnych jakby z marszu, bo to łatwizna. Takie postanowienia od jakiegoś czasu wydawały mi się jednak nieco puste. Czegoś w nich brakowało. I tu z pomocną odpowiedzią przyszli Ojcowie Kościoła, którzy piszą, że w czasie postu wzrasta w człowieku „poczucie duchowej determinacji. Rozluźniają się mechanizmy ochronne (…). Rośnie świadomość własnej duchowej siły, a wraz z tym niebezpieczeństwo, że przestanie się widzieć jasno miarę tego, co człowiekowi przyznano, granice własnego skończonego bytu, jego godności i jego możliwości: niebezpieczeństwo pychy, zawrotu głowy”. I tu pojawiło się kolejne pytanie: czy poszczę dla postu, czy po to, by nawrócić siebie i żyć Chrystusem? Bo jeśli poszczę, żeby pokazać innym, że potrafię przez 40 dni obyć się bez słodyczy czy mięsa, to raczej rozmywa się we mnie istota tego, czym jest naprawdę post – drogą do NAWRÓCENIA.

Błogosławionego i owocnego czasu nawracania życzę więc sobie i wszystkim przeżywającym Wielki Post. Z Bogiem!

Łukasz Głodek

Scenarzysta, reżyser Misterium Męki Pańskiej

Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej 2019!Nowy scenariusz Misterium gotowy!

Nowy scenariusz opracował Łukasz Głodek – reżyser Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. 

Prace nad kolejnym Misterium Męki Pańskiej ruszyły pełną parą! Nasz niezastąpiony reżyser Łukasz Głodek konsultuje ostatnie poprawki w scenariuszu z ks. Łukaszem Mazurkiem, a zmiany zaszły niemałe. O tym przekonamy się już 13 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00 na górskokalwaryjskim Rynku. 

Misterium Męki Pańskiej 2019

Zapraszamy na kolejne Misterium Męki Pańskiej, które odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku na Rynku w Górze Kalwarii.
Zachęcamy również do włączenia się w to wyjątkowe dzieło. Dla wszystkich przybyłych gości o godz. 12.00 odprawiona zostanie specjalna Msza Święta przy grobie św. Stanisława Papczyńskiego w Sanktuarium na Mariankach (ul. Ojca Stanisława Papczyńskiego 6). Serdecznie zapraszamy! Wspólnie przeżyjmy jedyne takie rekolekcje na Mazowszu!

 

Film z całości Misterium Męki Pańskiej 2018

Zapraszamy do obejrzenia i udostępnienia filmu z całości Misterium Męki Pańskiej 2018!

Misterium Męki Pańskiej 2018

Kolejne Misterium zbliża się wielkimi krokami!
Zapraszamy już teraz 24 marca 2018 o godz 15, na rynek w Górze Kalwarii.

Tradycyjnie usłyszymy dostojny głos Jacka Kowalskiego, autora tekstu i pieśni Misterium górskokalwaryjskiego, akompaniament Monogramisty JK oraz śpiewy chóru Reditus. Istota nadal ta sama: publiczny hołd dla Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i duchowe przygotowanie do Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej. Zapraszamy wszystkich w sobotę przed Niedzielą Palmową o godzinie 15.00. Misterium na żywo tylko na Rynku!
Przyjdź, zobacz i przeżyj! Uprzedzamy, że tym razem nie przewidujemy relacji on-line.

Z Ewangelii według św. Jana (1, 35-39)

„Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»  Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie».

Czytając przez ostatnie siedem miesięcy to Słowo Janowej Ewangelii z Bractwem Misterium Męki Pańskiej podczas comiesięcznej Drogi Krzyżowej i Dni Skupienia na Mariankach, zastanawialiśmy się po co to wszystko? I za każdym razem odnajdywaliśmy tę samą odpowiedź, którą w tym ósmym już Misterium na ulicach naszego miasta, pragniemy przekazać wszystkim obecnym: « Szukam, o Panie, Twojego oblicza » (Ps 27).

Szukamy oblicza Boga w tych przestrzeniach, gdzie dane jest nam żyć, pracować, rozwijać się, każdego dnia na nowo. Dziś wchodząc w przeżywanie Wielkiego Tygodnia poprzez to Misterium – owoc wytężonej pracy wielu pasjonatów wiary nie tylko naszego miasta – pragniemy odnaleźć oblicze Boga: zniekształcone, umęczone, zdruzgotane, a ostatecznie – w poranek Zmartwychwstania – uwielbione. Zapraszamy Wszystkich nie tyle do oglądania czy podziwiania, ale nade wszystko do przeżywania, do doświadczania osobistego udziału w Misterium Naszej Wiary, tu i teraz, tak głęboko jak stało się to udziałem jednego z nas, dziś już świętego o. Stanisława Papczyńskiego.

Ze wstępu do Misterium Roku Pańskiego 2018

Ks. Łukasz Mazurek MIC

Nasze Misterium jest POLECANE na ekai.pl

https://ekai.pl/tradycyjne-misterium-meki-panskiej/

Jest też kolejna informacja na stronie Radia Maryja

http://www.radiomaryja.pl/informacje/w-weekend-misteria-meki-panskiej-w-poznaniu-gorze-kalwarii-i-czerwinsku/

Ponadto:

http://archwwa.pl/aktualnosci/300-lat-tradycji-najwieksze-na-mazowszu-misterium-pasyjne-w-sobote-w-gorze-kalwarii/

http://www.dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/w-weekend-misteria-meki-panskiej-w-poznaniu-gorze-kalwarii-i-czerwinsku

http://warka24.pl/42566/misterium-meki-panskiej-gorze-kalwarii/


Misterium Męki Pańskiej 2017

Retransmisję z  misterium 2017 można oglądać w zakładce „Video”. Zapraszamy.

Po trzech latach przerwy wracamy z Misterium Męki Pańskiej na Rynek Miejski Góry Kalwarii! Nowy, zmodyfikowany układ scen, nowa scenografia Golgoty, nowe twarze na scenach i nowe głosy wśród śpiewających. Tradycyjnie natomiast usłyszymy dostojny głos Jacka Kowalskiego, autora tekstu i pieśni Misterium górskokalwaryjskiego, akompaniament Monogramisty JK oraz śpiewy chóru Reditus. Istota nadal ta sama: publiczny hołd dla Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i duchowe przygotowanie do Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej. Zapraszamy wszystkich 8 kwietnia 2017 roku w sobotę przed Niedzielą Palmową o godzinie 15.00. Misterium na żywo tylko na Rynku!
Przyjdź, zobacz i przeżyj! Uprzedzamy, że tym razem nie przewidujemy relacji on-line.


Widowisko: Święty Stanisław z Góry Kalwarii

papczynski_plakatW roku kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego, dokładnie w 315 rocznicę
jego śmierci, 17 września 2016 roku o godzinie 19.30, na rynku w Górze Kalwarii odbędzie się uliczne widowisko poświęcone jego osobie, na które zapraszają:
Bractwo Męki Pańskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz Ośrodek Kultury.
W trzynastu scenach ukazane zostaną ważne momenty z życia Świętego oraz Miasta,
w którym przeżył ostatnie 24 lata życia. Obok Ojca Papczyńskiego zobaczymy
m. in. hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego oraz założyciela Nowej Jerozolimy, biskupa Stefana Wierzbowskiego.
Inscenizacja przeniesie nas do XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, nękanej wojnami
i wsławionej heroizmem wiary wielu swoich synów. Szczególne miejsce w tej historii
ma powstanie Nowej Jerozolimy, czyli Kalwarii Mazowsza.
Tekst widowiska wyszedł spod pióra Jacka Kowalskiego – poety i pieśniarza, wielkiego miłośnika sarmackiej Polski. Również on jest autorem pieśni do widowiska,
które zaaranżowała Anita Murawka. Inscenizację uświetni występ zespołu
Monogramista JK oraz chóru Reditus.
Przedstawienie światło – dźwięk zatytułowane „św. Stanisław z Góry Kalwarii” rozpocznie się po zachodzie słońca o 19.30
na rynku miejskim w Górze Kalwarii, który, jak ufamy zapełni się życzliwymi widzami.
Transmisję na żywo można obejrzeć w zakładce Video.

Serdecznie zapraszamy.


Uroczystości dziękczynne za kanonizację Ojca Stanisława Papczyńskiego

Relację z uroczystości można obejrzeć po przejściu do zakładki Video lub klikając w poniższego linka:
Uroczystości dziękczynne za kanonizację Ojca Stanisława Papczyńskiego.

papczynskiZachęcamy do oglądania realizacji video z uroczystości dziękczynnych za kanonizację Ojca Stanisława Papczyńskiego.
Program uroczystości:
17.00 – Czuwanie modlitewne w duchu św. Ojca Stanisława papczyńskiego – prowadzenie ks. Tomasz Sekulski MIC, schola „Ancilla”
18.00 – Msza Święta dziękczynna:
przewodniczy ks. kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
homilię głosi: ks. abp Henryk Hoser, SAC Biskup Warszawsko-Praski
śpiew: Chór Reditus
20.15 – występ dziecięcego zespołu „Małe Podegrodzie”
20.45 – Wspólny Polonez  na cześć Pierwszego Polskiego Założyciela
21.00 – Apel Maryjny – prowadzi: ks. Adam Stankiewicz MIC
śpiew: Ryszard Morka
21.40 – Koncert uwielbienia – prowadzi: zespół „BoguSław”


Przedstawienie „Chrzest Polski 966”

chrzest_matejkoZ okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski
Bractwo Męki Pańskiej zaprasza
na uliczne widowisko pod tytułem:
JAK KSIĄŻĘ MIESZKO CHRZEST PRZYJMOWAŁ
Więcej informacji na temat wydarzenia w zakładce Chrzest Polski lub po kliknięciu w tego linka.

Relację można obejrzeć po przejściu do zakładki Video lub klikając w poniższego linka:
Jak książę Mieszko chrzest przyjmował.


Bliżej Nowej Jerozolimy

Relację z Misterium Męki Pańskiej 2015 można obejrzeć w zakładce Video lub po kliknięciu w tego linka.

15Patron honorowy:

Patronat medialny:

Sponsorzy:

 

Możliwość komentowania została wyłączona.