Bliżej Nowej Jerozolimy

X Misterium Męki Pańskiej jednak się odbędzie!

„Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia – martwą literą, Kościół – tylko organizacją, władza – panowaniem, a postępowanie po chrześcijańsku jest moralnością niewolników”. Autor powyższych słów – metropolita Ignatios z Syrii doskonale ujął w ich treści rolę i znaczenie Ducha Świętego dla całego Kościoła, jak i dla każdego z tworzących Go wierzących. Faktem jest również, że działanie Ducha Świętego przejawia się przez posłuszne Jego asystencji życie i posługę wielu ludzi, mężów Bożych.

Wielu takich właśnie Bożych mężów można spotkać zaangażowanych już od wielu lat w przygotowanie Misterium Męki Pańskiej na ulicach Nowej Jerozolimy – dzisiejszej Góry Kalwarii. Tegoroczne przeżywanie najważniejszych Misteriów naszej wiary Dobry Bóg poprzedza szczególnego rodzaju Rekolekcjami, dlatego też i tegoroczne Misterium dane jest nam wszystkim czcicielom Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego przeżywać w zupełnie inny sposób. Jaki?

To zależy już od każdego z nas, od otwartości na Słowo, które jak mówi prorok naszych czasów Ojciec Święty Franciszek „zawiera w sobie potencjał którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć” (Evangelii gaudium, 22). W trakcie całego Wielkiego Postu w kontekście wielu słów, emocji, deklaracji, i mniej lub bardziej ludzkich batalii związanych z panującą pandemią, Słowo Boże dokładnie każdego dnia precyzyjnie komentuje nam fakty historii, którą przecież jako ludzie wiary chcemy czytać w kluczu historii naszego zbawienia. Dobry Bóg nie wycofał się z tej historii i nieustannie nas przeprowadza jak pielgrzymów do doświadczenia Paschy!

To niesamowite, gdy zdamy sobie sprawę, że w swoim pokornym doświadczeniu już Kościół Starożytny przetłumaczył właśnie słowo „pascha” jako PRZEJŚCIE, wyrażając w ten sposób drogę Jezusa przez terytorium śmierci do nowego życia w zmartwychwstaniu. Tym samym widzimy, że tegoroczna Pascha staje się dla nas jak dla Izraelitów, narodu bez ojczyzny, narodu w drodze, ŚWIĘTEM PIELGRZYMÓW – jesteśmy gośćmi na ziemi, już tutaj nasza perspektywa sięga rzeczywistości spoza nas!  Tym samym również w kontekście tego, co dziś dotyka cały świat, widzimy, że stajemy się wolni od nieograniczonej żądzy posiadania, brutalnej rywalizacji o pusty prestiż, czy suplementy szczęścia. Co prawda niektóre z nich można jeszcze kupić w tym czy innym sklepie, ale już w rękawiczkach, które włożone na dłonie, próbują jeszcze sycić ich chciwość, ale nie sycą już oka sąsiada (ograniczenia ilości osób), ani tym bardziej zgłodniałego zupełnie czego innego serca.

Globalne rekolekcje, które przeżywamy stają się więc nie tylko kresem pewnych ludzkich powierzchowności, także w dziedzinie niewłaściwego przeżywania naszej wiary, ale także kresem kultu każdego rodzaju złotego cielca (Wj 32,7-14), który miał bronić naszego bezpiecznego status quo. Nagle możemy aż do bólu odkryć, że nasze życie nie zależy od mniemania o sobie, interesownych opinii innych, kokieterii reklamy, stanu konta, pracy, atrakcyjnych wrażeń religijnych, czy mniej lub bardziej popularnych Youtubowych recept na spełnione życie. Nasz Pan Jezus Chrystus po spożyciu Paschy wstał i wyszedł, przekroczył granicę prawa, przekraczając potok Cedron, granicę miasta, bo przecież w noc Paschy nie wolno było opuszczać Jerozolimy. Także w zbliżający się Wielki Czwartek Jezus nie obawiając się chaosu, wyjdzie, by dotrzeć do samej jego głębi, do śmierci, by nas z niej wydobyć.

Rzeczywiście stawiając z wiarą kolejne kroki na drodze paschalnej przez którą Pan nas przeprowadza, zaproszeni jesteśmy, by stanowczo, łagodnie i bez lęku docenić także wszelkie Dobro, które stało się naszym udziałem, a przez nas i wielu innych.

Dobry Bóg, który przekracza nasze schematy, niszczy dystans między naszym „ja” wyidealizowanym, a prawdziwym, pozwala nam już teraz smakować głębi celebracji wielkanocnych, kiedy przemijalność zostaje włączona w nieprzemijalne. Dlatego w tych szczególnych okolicznościach jako duchowy opiekun Bractwa Misterium Męki Pańskiej pragnę podziękować wszystkim bez wyjątku pasjonatom wiary za to, że angażując się w piękny, ale i twórczo pracowity proces powstawania Misterium na ulicach Góry Kalwarii nie tylko chcą karmić się ofiarą Baranka paschalnego, ale również sami ofiarują siebie, dając przez to życie innym. Tych natomiast innych, a więc wszystkich czcicieli św. ojca Stanisława, przyjaciół Bractwa i tysiące pielgrzymów przybywających rokrocznie na Misterium Męki Pańskiej, pragnę natomiast zachęcić do rozeznawania Woli Pana i już teraz dzielenia się z nami jego owocami w przededniu przygotowań do X Jubileuszowego Misterium Męki Pańskiej roku Pańskiego 2021.

 

Ks. Łukasz Mazurek MIC
Moderator Bractwa Misterium Męki Pańskiej

 

P.S. Owocem pracy pasjonatów wiary nad Misterium są również nagrane już w ramach wydania przewidywanej płyty, pieśni z naszego Misterium Męki Pańskiej, które będziemy w Wielkim Tygodniu dla Was publikowali…

X Misterium Męki Pańskiej 2020 – odwołane

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi przez stosowne organy państwa Bractwo Misterium Męki Pańskiej informuje o odwołaniu tegorocznego Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii, które miało się odbyć na Rynku Miasta 4 kwietnia 2020 roku. 

Wraz z wszystkimi osobami na wielu płaszczyznach zaangażowanymi w przygotowanie tego dzieła ufamy, iż już podjęte prace organizacyjne i koncepcyjne będą mogły w przyszłości służyć wszystkim, którym nieobojętne jest Misterium, pasyjna tradycja Góry Kalwarii oraz osoba naszego świętego patrona ojca Stanisława Papczyńskiego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do oglądania poprzednich edycji Misterium na naszej stornie http://kalwaria-mazowsza.org/?page_id=314.

Planowane spotkanie i dzień skupienia na niedzielę 29 marca oraz plenerowa Droga Krzyżowa w piątek 3 kwietnia ze względów bezpieczeństwa nie odbędą się. Prosimy o śledzenie bieżących informacji na naszych portalach internetowych.

Przeżyjmy to wspólnie!

Zapraszamy na X Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii, które odbędzie się 4 kwietnia 2020 roku o godz. 19:30 na Rynku w Górze Kalwarii.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć dzieło Misterium, w które zaangażowanych jest ponad 100 wolontariuszy prosimy o wpłaty na konto Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii.

Bractwo Misterium Męki Pańskiej, ul. O. St. Papczyńskiego 6, 05-530 Góra Kalwaria, NIP 123-12-42-703
nr konta: 05 8003 0003 2001 0000 3261 0001
tytułem: „Darowizna na cele statutowe Bractwa Misterium Męki Pańskiej”

Bóg zapłać!

4 kwietnia 2020, 19:30
X Jubileuszowe Misterium Męki Pańskiej


Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe jubileuszowe Misterium na Rynku w Górze Kalwarii! Zapraszamy zarówno pielgrzymów indywidualnych, rodziny oraz grupy zorganizowane z parafii i wspólnot.

TVP 1 w Sanktuarium

Dzisiejszego poranka ekipa Telewizji Polskiej spotkała się na terenie Sanktuarium św. ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach z twórcami Misterium Męki Pańskiej. W najbliższą niedzielę 31 marca br. w programie „Między Ziemią a Niebem” w TVP 1 po modlitwie Anioł Pański wyemitowane będzie zaproszenie na Misterium mające odbyć się 13 kwietnia o godz. 15:00 na Rynku Miejskim w Górze Kalwarii.

Ks. Łukasz Mazurek MIC – opiekun i moderator Bractwa, Łukasz Głodek – reżyser i scenarzysta Misterium, Jakub Rącz – odtwórca roli Chrystusa, Paulina Stawczyk – misteryjny Anioł, Wojciech Kochański – odgrywający rolę Szymona Cyrenejczyka oraz Stanisław Kochański – projektant i twórca scenografii, opowiadali dlaczego warto w sobotę przed Niedzielą Palmową przyjechać do Góry Kalwarii. Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej organizowane na ulicach Góry Kalwarii – Nowej Jerozolimy od 2010 roku przez Bractwo Misterium Męki Pańskiej, oprócz Radia Warszawa i Gościa Niedzielnego, objęte zostało patronatem przez TVP 1.

Zapraszamy serdecznie nie tylko do oglądania tego programu, lecz również do przeżycia Misterium wraz z mieszkańcami Góry Kalwarii i przybywającymi tu pielgrzymami. Przybywający na Misterium mogą przed jego rozpoczęciem uczestniczyć we Mszy świętej w Sanktuarium św. ojca Stanisława na Mariankach o godz. 12:00.

 

Duchowe przygotowania – cotygodniowa medytacja Słowa Bożego III

Członkowie Bractwa Misterium Męki Pańskiej zapraszają wszystkich do duchowego przygotowania do Misterium oraz Paschy poprzez medytację Słowa Bożego. Począwszy od pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, aż do 13 kwietnia, kiedy to odbędzie się tegoroczne Misterium Męki Pańskiej, co tydzień na stronach kalwaria-mazowsza.org oraz papczynski.pl będzie można przeczytać rozważania do Słowa na poszczególne niedziele Wielkiego Postu. Rozważania są przygotowywane przez członków Bractwa, scenarzystów, aktorów, oraz współpracowników tego dzieła.

Poniżej prezentujemy trzecie rozważanie przygotowane przez Halinę Świrską.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU / Łk 13, 1-9

Bóg ukazuje się Mojżeszowi w płonącym krzewie. Zapowiada wyzwolenie Izraela i objawia swoje imię. Wiemy, że Mojżesz wypełni zadanie, które postawił przed nim Bóg. My, ochrzczeni, tyle już słyszeliśmy o Bogu, ale czy zmienia to nasze życie? Czy nie jesteśmy jak drzewo figowe z dzisiejszej Ewangelii, drzewo, które nie wydaje owocu? Czy nie czujemy się zupełnie niezdatni, niepotrzebni, nieudolni? Bezowocni, mimo podejmowanych postanowień i starań. A jednak Bóg, jak cierpliwy ogrodnik, wciąż na nowo daje nam czas. Daje nam go tyle, ile będzie trzeba, byśmy uwierzyli, że nie ma bezwartościowego życia ani nieważnego człowieka. A kiedy to wreszcie odkryjemy, możemy być zaskoczeni obfitością owoców.

 

Duchowe przygotowania – cotygodniowa medytacja Słowa Bożego II

Członkowie Bractwa Misterium Męki Pańskiej zapraszają wszystkich do duchowego przygotowania do Misterium oraz Paschy poprzez medytację Słowa Bożego. Począwszy od pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, aż do 13 kwietnia, kiedy to odbędzie się tegoroczne Misterium Męki Pańskiej, co tydzień na stronach kalwaria-mazowsza.org oraz papczynski.pl będzie można przeczytać rozważania do Słowa na poszczególne niedziele Wielkiego Postu.

Rozważania są przygotowywane przez członków Bractwa, scenarzystów, aktorów, oraz współpracowników tego dzieła.

Poniżej prezentujemy drugie rozważanie przygotowane przez ks. Łukasza Mazurek MIC – moderatora i opiekuna duchowego Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU / ŁK 9, 28b-36

Możemy opierać swoje życie na różnych fundamentach, przesłankach czy wizjach. Jedni posiłkują się intelektem, inni znajomościami, a jeszcze inni źle rozumianą tradycją, w myśl której trzeba robić tylko to, co dotychczas, bo przecież zawsze się tak robiło, a po co wychylać się z szeregu i wymagać od siebie więcej… Tymczasem jeśli chcemy podejmować dobre, Boże decyzje w naszym życiu, jedynym prawdziwym ich fundament może być tylko Słowo Boga, które nigdy nie przeminie, w przeciwieństwie do wszystkich innych rzeczywistości, łącznie z niebem i ziemią.

Tylko ten, kto słucha i słyszy Słowo Boże jest w stanie zakwestionować siebie i swe dotychczasowe życie, zmieniając obrany kierunek na prawdziwie ewangeliczny. Usłyszeć Słowo to nie lękać się dla Niego w codziennej wytrwałej modlitwie pozornego „tracenia” czasu, by już teraz zyskiwać inny, Boży właściwy moment, chwilę łaski – Kairos. Towarzysząc dzisiaj Jezusowi w drodze na górę, na modlitwę nie lękajmy się bóstwa Jego Oblicza i jasności Jego odzienia!

Mocą Słowa, które słyszymy możemy czynić rzeczy, których normalnie byśmy nawet w myślach nie podjęli. Stąd właśnie męstwo męczenników, odwaga proroków, prostota misjonarzy i wiarygodność każdego z nas, chrześcijan XXI wieku, którzy bardziej niż sobie, ufają Słowu Boga i potrafią w Jego świetle odczytywać, interpretować wydarzenia historii zbawienia.

 

  1. Czy w Słowie Bożym upatruje fundament swojego życia? Czy potrafię w Jego świetle patrzeć na fakty, które tworzą historię mojego zbawienia, tu i teraz?
  2. Jakie słowo Jezusa najbardziej dotyka mojego serca? Czy idę za tym Słowem?
  3. Czy w ciągu każdego dnia mam odpowiednią przestrzeń czasu i miejsca na swoją osobistą modlitwę?

  

Duchowe przygotowania – cotygodniowa medytacja Słowa Bożego I

Członkowie Bractwa Misterium Męki Pańskiej zapraszają wszystkich do duchowego przygotowania do Misterium oraz Paschy poprzez medytację Słowa Bożego. Począwszy od pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, aż do 13 kwietnia, kiedy to odbędzie się tegoroczne Misterium Męki Pańskiej, co tydzień na stronach kalwaria-mazowsza.org oraz papczynski.pl będzie można przeczytać rozważania do Słowa na poszczególne niedziele Wielkiego PostuRozważania są przygotowywane przez członków Bractwa, scenarzystów, aktorów, oraz współpracowników tego dzieła.

Poniżej prezentujemy pierwsze rozważanie przygotowane przez Łukasza Głodka – scenarzystę i reżysera Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU / ŁK 4, 1-13

W dzisiejszej Ewangelii mamy przedstawione trzy pokusy – pokusę głodu, pokusę wystawiania Pana Boga na próbę i wreszcie pokusę władzy. Zawsze wydawało mi się, że najtrudniej zwalczać te dwie ostatnie. Postanowić sobie nie jeść łakoci czy wędlin – to „bułka z masłem”, dam radę. Zawalczyć o jakieś wyższe, duchowe rzeczy, to wydawało się szczytnym celem, a „głodowanie” można wpisać na listę postanowień wielkopostnych jakby z marszu, bo to łatwizna. Takie postanowienia od jakiegoś czasu wydawały mi się jednak nieco puste. Czegoś w nich brakowało. I tu z pomocną odpowiedzią przyszli Ojcowie Kościoła, którzy piszą, że w czasie postu wzrasta w człowieku „poczucie duchowej determinacji. Rozluźniają się mechanizmy ochronne (…). Rośnie świadomość własnej duchowej siły, a wraz z tym niebezpieczeństwo, że przestanie się widzieć jasno miarę tego, co człowiekowi przyznano, granice własnego skończonego bytu, jego godności i jego możliwości: niebezpieczeństwo pychy, zawrotu głowy”. I tu pojawiło się kolejne pytanie: czy poszczę dla postu, czy po to, by nawrócić siebie i żyć Chrystusem? Bo jeśli poszczę, żeby pokazać innym, że potrafię przez 40 dni obyć się bez słodyczy czy mięsa, to raczej rozmywa się we mnie istota tego, czym jest naprawdę post – drogą do NAWRÓCENIA.

Błogosławionego i owocnego czasu nawracania życzę więc sobie i wszystkim przeżywającym Wielki Post. Z Bogiem!

Łukasz Głodek

Scenarzysta, reżyser Misterium Męki Pańskiej

 

Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej 2019! 

Nowy scenariusz Misterium gotowy!

Nowy scenariusz opracował Łukasz Głodek – reżyser Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. 

Prace nad kolejnym Misterium Męki Pańskiej ruszyły pełną parą! Nasz niezastąpiony reżyser Łukasz Głodek konsultuje ostatnie poprawki w scenariuszu z ks. Łukaszem Mazurkiem, a zmiany zaszły niemałe. O tym przekonamy się już 13 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00 na górskokalwaryjskim Rynku. 

Misterium Męki Pańskiej 2019

Zapraszamy na kolejne Misterium Męki Pańskiej, które odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku na Rynku w Górze Kalwarii.
Zachęcamy również do włączenia się w to wyjątkowe dzieło. Dla wszystkich przybyłych gości o godz. 12.00 odprawiona zostanie specjalna Msza Święta przy grobie św. Stanisława Papczyńskiego w Sanktuarium na Mariankach (ul. Ojca Stanisława Papczyńskiego 6). Serdecznie zapraszamy! Wspólnie przeżyjmy jedyne takie rekolekcje na Mazowszu!

Film z całości Misterium Męki Pańskiej 2018

Zapraszamy do obejrzenia i udostępnienia filmu z całości Misterium Męki Pańskiej 2018!

 

Misterium Męki Pańskiej 2018

Kolejne Misterium zbliża się wielkimi krokami!
Zapraszamy już teraz 24 marca 2018 o godz 15, na rynek w Górze Kalwarii.

Tradycyjnie usłyszymy dostojny głos Jacka Kowalskiego, autora tekstu i pieśni Misterium górskokalwaryjskiego, akompaniament Monogramisty JK oraz śpiewy chóru Reditus. Istota nadal ta sama: publiczny hołd dla Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i duchowe przygotowanie do Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej. Zapraszamy wszystkich w sobotę przed Niedzielą Palmową o godzinie 15.00. Misterium na żywo tylko na Rynku!
Przyjdź, zobacz i przeżyj! Uprzedzamy, że tym razem nie przewidujemy relacji on-line.

 

Z Ewangelii według św. Jana (1, 35-39)

„Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»  Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie».

Czytając przez ostatnie siedem miesięcy to Słowo Janowej Ewangelii z Bractwem Misterium Męki Pańskiej podczas comiesięcznej Drogi Krzyżowej i Dni Skupienia na Mariankach, zastanawialiśmy się po co to wszystko? I za każdym razem odnajdywaliśmy tę samą odpowiedź, którą w tym ósmym już Misterium na ulicach naszego miasta, pragniemy przekazać wszystkim obecnym: « Szukam, o Panie, Twojego oblicza » (Ps 27).

 

Szukamy oblicza Boga w tych przestrzeniach, gdzie dane jest nam żyć, pracować, rozwijać się, każdego dnia na nowo. Dziś wchodząc w przeżywanie Wielkiego Tygodnia poprzez to Misterium – owoc wytężonej pracy wielu pasjonatów wiary nie tylko naszego miasta – pragniemy odnaleźć oblicze Boga: zniekształcone, umęczone, zdruzgotane, a ostatecznie – w poranek Zmartwychwstania – uwielbione. Zapraszamy Wszystkich nie tyle do oglądania czy podziwiania, ale nade wszystko do przeżywania, do doświadczania osobistego udziału w Misterium Naszej Wiary, tu i teraz, tak głęboko jak stało się to udziałem jednego z nas, dziś już świętego o. Stanisława Papczyńskiego.

Ze wstępu do Misterium Roku Pańskiego 2018

Ks. Łukasz Mazurek MIC

 

Nasze Misterium jest POLECANE na ekai.pl

https://ekai.pl/tradycyjne-misterium-meki-panskiej/

 

Jest też kolejna informacja na stronie Radia Maryja

http://www.radiomaryja.pl/informacje/w-weekend-misteria-meki-panskiej-w-poznaniu-gorze-kalwarii-i-czerwinsku/

 

Ponadto:

http://archwwa.pl/aktualnosci/300-lat-tradycji-najwieksze-na-mazowszu-misterium-pasyjne-w-sobote-w-gorze-kalwarii/

http://www.dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/w-weekend-misteria-meki-panskiej-w-poznaniu-gorze-kalwarii-i-czerwinsku

http://warka24.pl/42566/misterium-meki-panskiej-gorze-kalwarii/


Misterium Męki Pańskiej 2017

Retransmisję z  misterium 2017 można oglądać w zakładce „Video”. Zapraszamy.

Po trzech latach przerwy wracamy z Misterium Męki Pańskiej na Rynek Miejski Góry Kalwarii! Nowy, zmodyfikowany układ scen, nowa scenografia Golgoty, nowe twarze na scenach i nowe głosy wśród śpiewających. Tradycyjnie natomiast usłyszymy dostojny głos Jacka Kowalskiego, autora tekstu i pieśni Misterium górskokalwaryjskiego, akompaniament Monogramisty JK oraz śpiewy chóru Reditus. Istota nadal ta sama: publiczny hołd dla Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i duchowe przygotowanie do Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej. Zapraszamy wszystkich 8 kwietnia 2017 roku w sobotę przed Niedzielą Palmową o godzinie 15.00. Misterium na żywo tylko na Rynku!
Przyjdź, zobacz i przeżyj! Uprzedzamy, że tym razem nie przewidujemy relacji on-line.


Widowisko: Święty Stanisław z Góry Kalwarii

papczynski_plakatW roku kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego, dokładnie w 315 rocznicę
jego śmierci, 17 września 2016 roku o godzinie 19.30, na rynku w Górze Kalwarii odbędzie się uliczne widowisko poświęcone jego osobie, na które zapraszają:
Bractwo Męki Pańskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz Ośrodek Kultury.
W trzynastu scenach ukazane zostaną ważne momenty z życia Świętego oraz Miasta,
w którym przeżył ostatnie 24 lata życia. Obok Ojca Papczyńskiego zobaczymy
m. in. hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego oraz założyciela Nowej Jerozolimy, biskupa Stefana Wierzbowskiego.
Inscenizacja przeniesie nas do XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, nękanej wojnami
i wsławionej heroizmem wiary wielu swoich synów. Szczególne miejsce w tej historii
ma powstanie Nowej Jerozolimy, czyli Kalwarii Mazowsza.
Tekst widowiska wyszedł spod pióra Jacka Kowalskiego – poety i pieśniarza, wielkiego miłośnika sarmackiej Polski. Również on jest autorem pieśni do widowiska,
które zaaranżowała Anita Murawka. Inscenizację uświetni występ zespołu
Monogramista JK oraz chóru Reditus.
Przedstawienie światło – dźwięk zatytułowane „św. Stanisław z Góry Kalwarii” rozpocznie się po zachodzie słońca o 19.30
na rynku miejskim w Górze Kalwarii, który, jak ufamy zapełni się życzliwymi widzami.
Transmisję na żywo można obejrzeć w zakładce Video.

Serdecznie zapraszamy.


Uroczystości dziękczynne za kanonizację Ojca Stanisława Papczyńskiego

Relację z uroczystości można obejrzeć po przejściu do zakładki Video lub klikając w poniższego linka:
Uroczystości dziękczynne za kanonizację Ojca Stanisława Papczyńskiego.

papczynskiZachęcamy do oglądania realizacji video z uroczystości dziękczynnych za kanonizację Ojca Stanisława Papczyńskiego.
Program uroczystości:
17.00 – Czuwanie modlitewne w duchu św. Ojca Stanisława papczyńskiego – prowadzenie ks. Tomasz Sekulski MIC, schola „Ancilla”
18.00 – Msza Święta dziękczynna:
przewodniczy ks. kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
homilię głosi: ks. abp Henryk Hoser, SAC Biskup Warszawsko-Praski
śpiew: Chór Reditus
20.15 – występ dziecięcego zespołu „Małe Podegrodzie”
20.45 – Wspólny Polonez  na cześć Pierwszego Polskiego Założyciela
21.00 – Apel Maryjny – prowadzi: ks. Adam Stankiewicz MIC
śpiew: Ryszard Morka
21.40 – Koncert uwielbienia – prowadzi: zespół „BoguSław”


Przedstawienie „Chrzest Polski 966”

chrzest_matejkoZ okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski
Bractwo Męki Pańskiej zaprasza
na uliczne widowisko pod tytułem:
JAK KSIĄŻĘ MIESZKO CHRZEST PRZYJMOWAŁ
Więcej informacji na temat wydarzenia w zakładce Chrzest Polski lub po kliknięciu w tego linka.

Relację można obejrzeć po przejściu do zakładki Video lub klikając w poniższego linka:
Jak książę Mieszko chrzest przyjmował.


Bliżej Nowej Jerozolimy

Relację z Misterium Męki Pańskiej 2015 można obejrzeć w zakładce Video lub po kliknięciu w tego linka.

15Patron honorowy:

Patronat medialny:

Sponsorzy:

 

Komentarze są wyłączone.