Bliżej Nowej Jerozolimy

Bliżej Nowej Jerozolimy

Relację na żywo z Misterium Męki Pańskiej można obejrzeć w zakładce Video lub po kliknięciu w tego linka.

 

W Niedzielę Palmową – 13 kwietnia o godz. 15.00 – już po raz piąty Góra Kalwaria przeistoczyła się w Nową Jerozolimę. Na ulice wyszedł lud jerozolimski, przed Piłatem stanał Jezus, oskarżany przez faryzeuszy i dostojników żydowskich, rzymscy żołnierze powiedli Go na Golgotę. Maryja, Weronika i płaczące Niewiasty wyszły Mu naprzeciw, Szymon Cyrenejczyk wsparł w dźwiganiu krzyża, Piotr żałował tego, że się zaparł, Judasz, utraciwszy nadzieję, uciekł przed możliwością przebaczenia. Na Golgocie setnik rzymski, Longinus, rozpoznał w Ukrzyżowanym Syna Bożego. Dokonała się Męka, dokonał się tryumf Krzyża. 

Po ponad 200 latach przerwy powracamy do wielkopostnej tradycji wspólnego przeżywania Męki Pańskiej, zapoczątkowanej tu już w XVII wieku.

O godz. 12.15 na rynku odbędzie się uroczysty wjazd Jezusa na osiołku do miasta – w otoczeniu uczniów, pośród tłumu mieszkańców, w scenerii ulicznego targowiska, przygotowanego przez Cech Rzemiosł z Góry Kalwarii. Uroczysta procesja przejdzie do kościoła parafialnego, gdzie będzie można wziąć udział w Liturgii Niedzieli Palmowej.

O godz. 15.00 właściwe Misterium rozpocznie się od krótkiej sceny historycznej, nawiązującej do tradycji z XVII wieku (kiedy to Góra Kalwaria była najważniejszym sanktuarium pasyjnym Mazowsza), podczas której zostanie odczytany Dekret Piłata skazujący Chrystusa na śmierć – odpis autentycznego dokumentu z 1761 roku, stylizowanego na ówczesny miejski akt sądowy, który był co roku odczytywany w dawnej Nowej Jerozolimie – Górze Kalwarii. Zostanie on następnie przekazany przez Burmistrza Miasta Piłatowi. W ten sposób XVII-wieczne doświadczenie Męki Chrystusa splecie się z naszym, przeżywanym w XXI wieku.

Po scenie historycznej nastąpi główna część Misterium Męki Pańskiej. Na ulice wyjdą  aktorzy i statyści (około setki osób) przebrani w historyczne stroje, a także rekonstruktorzy –  rzymscy legioniści z LEGIO XIIII GMV. Zabrzmią piękne pieśni pasyjne – o oprawę muzyczną widowiska zadba grający na żywo zespół Monogramista JK, pod kierownictwem Jacka Kowalskiego, który jest również autorem tekstów pieśni i rymowanego scenariusza misterium.

Powrót do korzeni Odrodzenia zapomnianej formy teatralnej, jaką są paraliturgiczne, plenerowe widowiska teatralne, dokonała w 2009 roku grupa osób działająca charytatywnie wBractwie Męki Pańskiej i Społecznej Inicjatywie Młodych w Górze Kalwarii. Dopracowując i ulepszając plan misterium, zabiegała o większy rozmach, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego charakteru i wierności tradycji górnokalwaryjskiej. Pasja będzie rozgrywana w miejskiej przestrzeni przed ratuszem, poszerzona nie tylko o część historyczną, ale też o dodatkową scenę, Jezusa wjeżdżającego wraz z uczniami do Jerozolimy podczas lokalnego miejskiego targu. Zaproszono do współpracy aż 20 legionistów rzymskich z LEGIO XIIII GMV pod kierunkiem Michała Stępnia, którzy utorują Chrystusowi przejście wśród tłumów. W spektaklu weźmie udział też oślica Jagoda, przywieziona z Czarnego Lasu, na której Jezus wjedzie do miasta.


Sponsorzy:

Sponsorzy
nalteo_logo

Komentarze są wyłączone.