Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla członków i aktorów Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii

Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii (dalej „Bractwo”) otrzymało od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Bractwo będzie z nich korzysta

  1. wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań statutowych Bractwa jak i w związku z realizacją Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii jak i innych wydarzeń artystycznych i religijnych.

  2. Bractwo może przekazywa

  3. Państwa dane osobowe organom publicznym (np. gminie Góra Kalwaria) w zakresie realizacji obowiązków związanych z rozliczeniem dotacji otrzymywanych na realizację zadań statutowych.

  4. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia.

  5. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Bractwa, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: biuro@kalwaria-mazowsza.org.

  6. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Bractwa, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komentarze są wyłączone.