Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla członków i aktorów Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii

Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii (dalej „Bractwo”) otrzymało od Państwa informacje stanowiące dane osobowe.
Bractwo będzie z nich korzystać
wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań statutowych Bractwa jak i w związku z realizacją Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii jak i innych wydarzeń artystycznych i religijnych.

Bractwo może przekazywać Państwa dane osobowe organom publicznym (np. gminie Góra Kalwaria) w zakresie realizacji obowiązków związanych z rozliczeniem dotacji otrzymywanych na realizację zadań statutowych.

  • Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia.

  • Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Bractwa, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: biuro@kalwaria-mazowsza.org.

  • Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Bractwa, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.